Filmer

Här finns demo- och utbildningsmaterial för Dinumero. Om du inte hittar den information du söker här så är du välkommen att kontakta oss.

Introduktion

Aktiva fakturor

Importera fakturor

Ankomstregistrering

Attest ur en attestants synvinkel

Export av fakturor till ekonomisystemet

Eposthantering och PDF-fakturor

Ny periodisering för Briljant

Gamla filmer

OBS! Dessa båda filmer kräver flash för att fungera.
Import av fakturor
Bearbetning faktura