Varför digital fakturahantering?

Det är absolut en relevant fråga. Som vi ser det finns det i dag ett antal fördelar med att skanna fakturor och hantera fakturor digitalt:

  • Spårbarhet - varje faktura har en loggbok som innehåller när, vad och vem för alla relevanta händelser
  • Flexibilitet - ta emot e-postfakturor direkt in i programmet eller scanna in pappersfakturor, båda hanteras lika enkelt.
  • Enkel sökning - sök enkelt fram fakturor baserat på datum, leverantörsinformation eller till och med texten på fakturan!
  • Nya arbetssätt - digital hantering möjliggör nya sätt att arbeta på, exempelvis kan en slutkund ställa fakturaadressen direkt till redovisningsbyrån och därmed låta byrån ta en hand om ankomstregistreringen. Kunden behöver därmed inte vara inblandad förrän vid attesttillfället.

    Vill kunden scanna fakturan själv kan underlagen istället mailas direkt in i systemet och låta byrån sköta endast registreringen.